Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw
oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”
Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzorów przemysłowych
w firmie Traditional Polish Style Sp. z o.o.”
Nr. Umowy o dofinasowanie: POIG.04.02.00-12-011/10-00

W ramach projektu opracowano i wdrożono do produkcji wzory przemysłowe oraz użytkowe. Wzory przemysłowe zostały wykonane w ramach 5 linii wzorniczych naczyń kuchennych. Wzory użytkowe, dotyczą tłoczników, które są podstawowym elementem do produkcji naczyń kuchennych. Opracowane i wykonane wzory użytkowe zostały zamontowane na prasach.
Głównym celem projektu jest dywersyfikacja działań firmy, poprzez utworzenie nowoczesnej linii produkcyjnej, a co za tym idzie zwiększenie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku wyrobów kuchennych.

     
     

 

KONTAKT
tel./fax: +48 32 494 39 41
pon-pt godz. 8:00-16:00

opłaty według stawek operatora

 

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Copyright © 2001-2013 tpstyle.eu®